Jak cytować publikację

Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta

Format cytowania:
RADWAN, Aleksandra. Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta. Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 1 (37), p. 81-90, mar. 2017. ISSN 2084-3968. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2017/Zarzadzanie-Publiczne-1-2017/art/9208/>. Date accessed: 01 mar. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.008.6504.