Jak cytować publikację

Cechy gatunkowe romansu

Format cytowania:
WIERZBICKA-TRWOGA, Krystyna. Cechy gatunkowe romansu. Terminus, 2019, Tom 21 zeszyt 2 (51), p. 197-214, pa. 2019. ISSN 2084-3844. Available at: <http://www.ejournals.eu/Terminus/2019/Terminus-2019-2/art/14967/>. Date accessed: 31 pa. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843844TE.19.016.11190.