Jak cytować publikację

Aksjologia uniwersytetów i aksjologia SNS. Wybrane aspekty funkcjonowania akademii w mediach społecznościowych

Format cytowania:
HENDZEL, Patrycja. Aksjologia uniwersytetów i aksjologia SNS. Wybrane aspekty funkcjonowania akademii w mediach społecznościowych. Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6 Numer 2, p. 87-102, gru. 2018. ISSN 2354-0214. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZM/2018/2-2018/art/12922/>. Date accessed: 04 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.18.007.9071.