Jak cytować publikację

Budowanie tożsamości organizacyjnej – studium przypadku dziennika „Rzeczpospolita”

Format cytowania:
MILCZARCZYK, Aneta. Budowanie tożsamości organizacyjnej – studium przypadku dziennika „Rzeczpospolita”. Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7 Numer 2, p. 97-115, wrz. 2019. ISSN 2354-0214. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZM/2019/2-2019/art/14866/>. Date accessed: 30 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.19.007.10929.