Jak cytować publikację

Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym

Format cytowania:
NIERENBERG, Bogusław. Z doświadczeń NSZZ Solidarność na Opolszczyźnie 1980-1981. Trzy studia przypadku w ujęciu medialnym. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 2, p. 57-74, mar. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZM/2020/2-2020/art/16154/>. Date accessed: 20 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.20.022.11801.