Jak cytować publikację

Study of noise originating from selected bridge expansion joints

Format cytowania:
BOHATKIEWICZ, Janusz; JUKOWSKI, Michał; DęBIńSKI, Marcin; HAłUCHA, Maciej. Study of noise originating from selected bridge expansion joints. Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 7, p. 33-51, lip. 2019. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-7/art/14615/>. Date accessed: 29 lip. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.19.070.10721.