Jak cytować publikację

Urban sozology assumption in the planning of housing areas

Format cytowania:
KOBYLARCZYK, Justyna; MARCHWIńSKI, Janusz. Urban sozology assumption in the planning of housing areas. Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 10, p. 21-34, pa. 2019. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-10/art/14942/>. Date accessed: 28 pa. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737xct.19.105.11029.