Jak cytować publikację

Urban sprawl and smart growth versus quality of life

Format cytowania:
WłOCH-SZYMLA, Agnieszka. Urban sprawl and smart growth versus quality of life. Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 12, p. 85-98, gru. 2019. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15951/>. Date accessed: 20 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.19.131.11497.