Jak cytować publikację

Document content mining for authors' identification task

Format cytowania:
ŁUKASIK, Szymon; HARęZA, Marcin; KACZOR, Marcin. Document content mining for authors' identification task. Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 1-AC (2) 2013, p. 3-15, lut. 2013. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Automatyka-Zeszyt-1-AC-(2)-2013 /art/2182/>. Date accessed: 28 lut. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.001.1989.