Jak cytować publikację

Investigation of crown cork drawing force

Format cytowania:
CęPA, Paweł; LISOWSKI, Edward. Investigation of crown cork drawing force. Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013, p. 13-20, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Mechanika-Zeszyt-1-M-(5)-2013 /art/2279/>. Date accessed: 27 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.002.1928.