Jak cytować publikację

Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone, tests of parallel computing

Format cytowania:
DęBIńSKI, Tomasz; GłOWACKI, Mirosław. Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone, tests of parallel computing. Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013, p. 43-, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Mechanika-Zeszyt-1-M-(5)-2013 /art/2283/>. Date accessed: 27 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.006.1932.