Jak cytować publikację

Computer-aided design of industrial installations

Format cytowania:
OLSZAK, Artur; ZIąBSKA, Elzbieta; KęSY, Zbigniew. Computer-aided design of industrial installations. Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013, p. 269-276, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Mechanika-Zeszyt-1-M-(5)-2013 /art/2324/>. Date accessed: 28 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.034.1960.