Jak cytować publikację

Object-oriented modelling of municipal waste management systems

Format cytowania:
GASKA, Krzysztof; GENEROWICZ, Agnieszka. Object-oriented modelling of municipal waste management systems. Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 2-Ś (23) 2012, p. 71-93, lut. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Środowisko_Zeszyt_2-Ś_(23)_2012/art/2381/>. Date accessed: 13 lut. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.052.1829.