Jak cytować publikację

Energy security aspects in the context of the climate change package 3×20

Format cytowania:
SOLIńSKA, Mieczysława. Energy security aspects in the context of the climate change package 3×20. Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, p. 159-164, sty. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Nauki_Podstawowe_Zeszyt_1-NP_(18)_2012/art/2451/>. Date accessed: 13 sty. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.094.1871.