Jak cytować publikację

Application of Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] polyoxometalate as a catalyst in oxidation of alcohols under microwave irradiation

Format cytowania:
KASPRZYK, Wiktor; GALICA, Mateusz; BEDNARZ, Szczepan; BOGDAł, Dariusz. Application of Na12[WZn3(H2O)2][ZnW9O34)2] polyoxometalate as a catalyst in oxidation of alcohols under microwave irradiation. Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, p. 65-71, sie. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Chemia_Zeszyt_2-Ch_(17)_2012/art/2471/>. Date accessed: 23 sie. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.119.1896.