Jak cytować publikację

Separation of pig slurry using sedimentation and pressurized filtration

Format cytowania:
MARSZAłEK, Marta; KOWALSKI, Zygmunt; MAKARA, Agnieszka. Separation of pig slurry using sedimentation and pressurized filtration. Czasopismo Techniczne, 2012, Chemia Zeszyt 2-Ch (17) 2012, p. 125-134, sie. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Chemia_Zeszyt_2-Ch_(17)_2012/art/2476/>. Date accessed: 23 sie. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.124.1901.