Jak cytować publikację

Application of multi-criteria analysis for selection of technology for small wasterwater treatment plants

Format cytowania:
MUCHA, Zbigniew; MIKOSZ, Jerzy; GENEROWICZ, Agnieszka. Application of multi-criteria analysis for selection of technology for small wasterwater treatment plants. Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, p. 145-155, lut. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Środowisko-Zeszyt-1-Ś0(4)-2012/art/2829/>. Date accessed: 02 lut. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.152.2111.