Jak cytować publikację

Designing the composition of concrete mixtures based on properties of mortar

Format cytowania:
GOłASZEWSKI, Jacek; CYGAN, Grzegorz; DREWNIOK, Michał. Designing the composition of concrete mixtures based on properties of mortar. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 1-B (5) 2014, p. 29-37, cze. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Budownictwo-Zeszyt-1-B-(5)-2014/art/2858/>. Date accessed: 10 cze. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.080.2530.