Jak cytować publikację

Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia.

Format cytowania:
LORENC, Augustyn; WIęCEK, Paweł. Safety and effectiveness of road cargo transport between Poland and Russia. Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014, p. 63-70, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Mechanika-Zeszyt-1-M-(4)-2014/art/3389/>. Date accessed: 19 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.049.2499.