Jak cytować publikację

Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport ‒ review of the world’s solutions.

Format cytowania:
WIęCEK, Paweł; LORENC, Augustyn. Integrated, sustainable approach to the management of urban freight transport ‒ review of the world’s solutions. Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014, p. 115-128, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Mechanika-Zeszyt-1-M-(4)-2014/art/3394/>. Date accessed: 19 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.054.2504.