Jak cytować publikację

The role of czech mathematicians in the Balkans (1850‒1900)

Format cytowania:
BEčV&AACUTE;řOV&AACUTE;, Martina. The role of czech mathematicians in the Balkans (1850‒1900). Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 1 NP (7) 2014, p. 37-57, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Nauki-Podstawowe-Zeszyt-1-NP-(7)-2014/art/3397/>. Date accessed: 19 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.057.2507.