Jak cytować publikację

Poznan – 19th c. Postindustrial areas and buildings in the city centre

Format cytowania:
BARDZIńSKA-BONENBERG, Teresa. Poznan – 19th c. Postindustrial areas and buildings in the city centre. Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, p. 13-31, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Architektura-Zeszyt-2-A-(2)-2014/art/3432/>. Date accessed: 24 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.016.2466.