Jak cytować publikację

Future cities: design opportunities for the improvement of air quality

Format cytowania:
NABONI, Emanuele; WOźNIAK-SZPAKIEWICZ, Ewelina; DORAY, Christopher. Future cities: design opportunities for the improvement of air quality. Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 2 A (2) 2014, p. 235-250, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Architektura-Zeszyt-2-A-(2)-2014/art/3468/>. Date accessed: 24 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.025.2475.