Jak cytować publikację

Comparison of the rheological properties of polyamide-6 and its nanocomposites with montmorillonite obtained by melt intercalation

Format cytowania:
MAJKA, Tomasz M.; PIELICHOWSKI, Krzysztof; LESZCZYńSKA, Agnieszka. Comparison of the rheological properties of polyamide-6 and its nanocomposites with montmorillonite obtained by melt intercalation. Czasopismo Techniczne, 2013, Chemia Zeszyt 1-Ch (1) 2013, p. 39-46, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Chemia-Zeszyt-1-Ch-(1)-2013/art/3537/>. Date accessed: 12 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.037.2620.