Jak cytować publikację

Double skin house concept – a study of buffer zone usage in a single family home

Format cytowania:
NOWAK, Łukasz; CEBRAT, Krzysztof; BAć, Anna. Double skin house concept – a study of buffer zone usage in a single family home. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, p. 353-361, pa. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Budownictwo-Zeszyt-3-B-(8)-2014/art/3673/>. Date accessed: 13 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.256.3344.