Jak cytować publikację

Automation retrofitting as a first stage of complex renovation of district heating substations in public buildings

Format cytowania:
SZYMAńSKI, Michał; G&OACUTE;RZEńSKI, Radosław; SZKARłAT, Kamil. Automation retrofitting as a first stage of complex renovation of district heating substations in public buildings. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, p. 465-472, pa. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Budownictwo-Zeszyt-3-B-(8)-2014/art/3685/>. Date accessed: 13 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.268.3356.