Jak cytować publikację

Parallelization of the Levenshtein distance algorithm

Format cytowania:
NIEWIAROWSKI, Artur; STANUSZEK, Marek. Parallelization of the Levenshtein distance algorithm. Czasopismo Techniczne, 2014, Nauki Podstawowe Zeszyt 3 NP (17) 2014, p. 109-112, lut. 2015. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Nauki-Podstawowe-Zeszyt-3-NP-(17)-2014/art/4183/>. Date accessed: 10 lut. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.319.3407.