Jak cytować publikację

The historic city parks of Opole Silesia

Format cytowania:
ADAMSKA, Monika Ewa. The historic city parks of Opole Silesia. Czasopismo Techniczne, 2014, Architektura Zeszyt 5 A (10) 2014, p. 237-254, pa. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Architektura Zeszyt-5-A-(10)-2014/art/4707/>. Date accessed: 14 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.157.3245.