Jak cytować publikację

The selection of an appropriate waste management system for the city of Zabrze using multi-criteria analysis

Format cytowania:
GENEROWICZ, Agnieszka; GASKA, Krzysztof. The selection of an appropriate waste management system for the city of Zabrze using multi-criteria analysis. Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 1-Ś (18) 2015, p. 3-14, lut. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Środowisko-Zeszyt-1-Ś-(18)-2015/art/6730/>. Date accessed: 08 lut. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.179.4384.