Jak cytować publikację

Przeginia Duchowna wastewater treatment plant – an evaluation of treatment process efficiency

Format cytowania:
G&OACUTE;RKA, Justyna. Przeginia Duchowna wastewater treatment plant – an evaluation of treatment process efficiency. Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 1-Ś (18) 2015, p. 15-24, lut. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Środowisko-Zeszyt-1-Ś-(18)-2015/art/6731/>. Date accessed: 08 lut. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.180.4385.