Jak cytować publikację

An analysis of the application of the Alden turbine ‒ a case study of the Dobczyce hydroelectric power plant

Format cytowania:
TWAR&OACUTE;G, Bernard. An analysis of the application of the Alden turbine ‒ a case study of the Dobczyce hydroelectric power plant. Czasopismo Techniczne, 2015, Środowisko Zeszyt 1-Ś (18) 2015, p. 147-156, lut. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Środowisko-Zeszyt-1-Ś-(18)-2015/art/6744/>. Date accessed: 08 lut. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.193.4398.