Jak cytować publikację

Colour games in architectural space

Format cytowania:
TARAJKO-KOWALSKA, Justyna. Colour games in architectural space. Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 9-A (15) 2015, p. 361-366, mar. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Architektura-Zeszyt-9-A-(15)-2015/art/6950/>. Date accessed: 07 mar. 2016 doi:.