Jak cytować publikację

Testing of mechanical and acoustical parameters of polyurethane materials with desirable properties

Format cytowania:
DZIECHCIOWSKI, Zygmunt; CZERWIńSKI, Andrzej; KUCIEL, Stanisław; PROCIAK, Aleksander. Testing of mechanical and acoustical parameters of polyurethane materials with desirable properties. Czasopismo Techniczne, 2015, Mechanika Zeszyt 4-M (26) 2015, p. 27-37, sie. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Mechanika-Zeszyt-4-M-(26)-2015/art/7661/>. Date accessed: 22 sie. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.364.4855.