Jak cytować publikację

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Format cytowania:
KOZAK, Adam; FRYźLEWICZ-KOZAK, Beata; KOZAK, Aleksander. Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów. Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3, p. 41-45, mar. 2017. ISSN 2353-737X. Available at: <http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2017/Volume-3/art/9026/>. Date accessed: 31 mar. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.17.030.6341.