Jak cytować publikację

Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – druga fala

Format cytowania:
PALISZEWSKA-MOJSIUK, Monika. Historia imigracji Chińczyków do Stanów Zjednoczonych – druga fala. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, p. 96-106, gru. 2018. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2018/Zeszyt-14-2018/art/13655/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.18.022.10172.