Jak cytować publikację

O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej – zielony, niebieski i fioletowy

Format cytowania:
LAN, Wu. O konotacjach kolorystycznych w kulturze chińskiej – zielony, niebieski i fioletowy. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, p. 29-38, gru. 2018. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2018/Zeszyt-14-2018/art/13660/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.18.017.10167.