Jak cytować publikację

Problem dyskryminacji w japońskiej szkole na tle transformacji systemu oświatowego

Format cytowania:
SPLISGART, Jacek. Problem dyskryminacji w japońskiej szkole na tle transformacji systemu oświatowego. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 15, p. 7-23, gru. 1901. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-15-2019/art/14924/>. Date accessed: 23 pa. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.001.11175.