Jak cytować publikację

Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia

Format cytowania:
SOBOL, Iwona; DOPIERAłA, Łukasz. Deposit funding of Islamic and conventional banks in Malaysia. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 164-177, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16279/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.023.11868.