Jak cytować publikację

Japońska Połączona Flota w II bitwie pod Guadalcanal, 14–15 listopada 1942 r.

Format cytowania:
KUBICKI, Mateusz. Japońska Połączona Flota w II bitwie pod Guadalcanal, 14–15 listopada 1942 r. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 128-138, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16282/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.020.11865.