Jak cytować publikację

Zhang Yimou – twórca niezależny, twórca koniunkturalny? Metamorfozy artysty w państwie komunistycznym

Format cytowania:
BACHORA, Łukasz; GUSTIN, Masa. Zhang Yimou – twórca niezależny, twórca koniunkturalny? Metamorfozy artysty w państwie komunistycznym. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 110-127, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16283/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.019.11864.