Jak cytować publikację

Konkurencyjność a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku europejskim

Format cytowania:
CZUBA, Tomasz; KONEWKA, Tomasz; KRASOWSKA, Kinga. Konkurencyjność a praktyka działań chińskich producentów samochodów elektrycznych na rynku europejskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 41-59, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16287/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.015.11860.