Jak cytować publikację

Rozwój energetyki wiatrowej w Chinach

Format cytowania:
SZCZEPANIEC, Marek. Rozwój energetyki wiatrowej w Chinach. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 7-24, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16289/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.013.11858.