Jak cytować publikację

Podróż w poszukiwaniu wiedzy – Szkic o misji Iwakury Tomomi

Format cytowania:
STęPIEń, Mateusz. Podróż w poszukiwaniu wiedzy – Szkic o misji Iwakury Tomomi. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, p. 15-26, maj 2016. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/20165/Zeszyt-9-2016/art/7144/>. Date accessed: 18 maj 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.16.002.5005.