Jak cytować publikację

Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych w Japonii u progu XXI wieku

Format cytowania:
SPLISGART, Jacek. Przemiany modelu rodziny a sytuacja ludzi starszych w Japonii u progu XXI wieku. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2017, Zeszyt 11, p. 138-151, cze. 2017. ISSN 2353-8724. Available at: <http://www.ejournals.eu/GSAW/2017/Zeszyt-11-2017/art/9476/>. Date accessed: 30 cze. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.17.010.6871.