Jak cytować publikację

Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej

Format cytowania:
GOSTOMSKI, Eugeniusz. Globalne regulacje bankowe w dobie pokryzysowej. International Business and Global Economy, 2017, Tom 36, p. 90-102, lis. 2017. ISSN 2353-9496. Available at: <http://www.ejournals.eu/IBage/2017/Tom-36/art/10236/>. Date accessed: 20 lis. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.17.006.7454.