Jak cytować publikację

Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej,  psychologii, pedagogice i medycynie

Format cytowania:
MIś, Lucjan. Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej,  psychologii, pedagogice i medycynie. Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24 Numer 4, p. 00-00, gru. 2019. ISSN 2449-6138. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZPS/2019/Numer-4/art/15557/>. Date accessed: 09 gru. 2019 doi:.