Jak cytować publikację

Wizja kultury europejskiej w wierszu Jeleny Szwarc Pływanie

Format cytowania:
WORONCOWA, Kristina. Wizja kultury europejskiej w wierszu Jeleny Szwarc Pływanie. Źródła Humanistyki Europejskiej, 2015, Tom 8, p. 91-101, kwi. 2016. ISSN 2449-6758. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZHE/2015/Tom-8/art/7060/>. Date accessed: 21 kwi. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496758ZHE.15.006.4270.