Jak cytować publikację

Hollywood versus Europa. Dwa filmowe spojrzenia na Księgę Wyjścia: Exodus i Mojżesz

Format cytowania:
STODOLNA, Aleksandra. Hollywood versus Europa. Dwa filmowe spojrzenia na Księgę Wyjścia: Exodus i Mojżesz. Źródła Humanistyki Europejskiej, 2015, Tom 8, p. 103-114, maj 2016. ISSN 2449-6758. Available at: <http://www.ejournals.eu/ZHE/2015/Tom-8/art/7134/>. Date accessed: 12 maj 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24496758ZHE.15.007.4271.