Jak cytować publikację

Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce

Format cytowania:
SZAFRAńSKI, Wojciech; JAGIELSKA-BURDUK, Alicja. Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce. Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), p. 69-96, cze. 2019. ISSN 2450-050X. Available at: <http://www.ejournals.eu/SAACLR/2019/1-2019/art/14786/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2450050XSNR.19.004.10805.