Jak cytować publikację

Tematyka żydowska w twórczości Józefa Pankiewicza w kontekście społeczno-politycznym

Format cytowania:
HAAKE, Michał. Tematyka żydowska w twórczości Józefa Pankiewicza w kontekście społeczno-politycznym. Studia Judaica, 2018, Nr 2 (42), p. 213-251, maj 2019. ISSN 2450-0100. Available at: <http://www.ejournals.eu/SJ/2018/Numer-2-42/art/14109/>. Date accessed: 13 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24500100STJ.18.011.10262.